Cung cấp bàn cờ và quân cờ, hộp đựng cho các thể loại cờ như: Cờ tướng, Cờ Vua, Cờ vây, Cờ cá ngựa,…